دوره مدیریت

تمامی فیلم های مجموعه : 38 فیلم موجود است.

سمینار مدیریت فروش مشاهده ویدئو
سمینار مدیریت فروش

پنجشنبه ۰۵ فروردين ۱۴۰۰

108

سمینار مدیریت بازاریابی مشاهده ویدئو
سمینار مدیریت بازاریابی

پنجشنبه ۰۵ فروردين ۱۴۰۰

91

دوره سازمان های اینده مشاهده ویدئو
دوره سازمان های اینده

پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹

173

سمینار  اخلاق سازمانی مشاهده ویدئو
سمینار اخلاق سازمانی

يکشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

114

سمینار مدیریت هزینه مشاهده ویدئو
سمینار مدیریت هزینه

پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

180

سمینار فرهنگ سازمانی مشاهده ویدئو
سمینار فرهنگ سازمانی

پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

96

دوره کار آفرینی مشاهده ویدئو
دوره کار آفرینی

پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

181

سمینار سازماندهی مشاهده ویدئو
سمینار سازماندهی

پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

198

سمینار برنامه ریزی مشاهده ویدئو
سمینار برنامه ریزی

پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

163

سمینار تصمیم گیری مشاهده ویدئو
سمینار تصمیم گیری

پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹

197

سمینار مدیریت ریسک مشاهده ویدئو
سمینار مدیریت ریسک

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

215

سمینار  مهندسی ارزش مشاهده ویدئو
سمینار مهندسی ارزش

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

213

سمینار مدیریت دانش مشاهده ویدئو
سمینار مدیریت دانش

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

243

سمینار مدیریت شایعه مشاهده ویدئو
سمینار مدیریت شایعه

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

195

سمینار مدیریت بحران مشاهده ویدئو
سمینار مدیریت بحران

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

160

سمینار مدیریت پاداش مشاهده ویدئو
سمینار مدیریت پاداش

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

191

سمینار مدیریت زمان مشاهده ویدئو
سمینار مدیریت زمان

سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹

351