دوره جامع کسب و کار - معرفی دوره

      عنوان دوره  
    اشراف به اقتصاد جهانی و پیش بینی فروپاشی مالی بعدی    p://riskac.ir/6109                                                           
مدیریت ریسک    http://riskac.ir/6010
مدیریت استراتژیک       http://riskac.ir/6016
  اقیانوس آبی   http://riskac.ir/6028
 شناسایی اصول و مبانی مدیریت در کسب و کار  http://riskac.ir/6014
به کارگیری مبانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی در کسب و کار  http://riskac.ir/6015
 مدیریت مالی  http://riskac.ir/6019
اصول و فنون مذاکره  http://riskac.ir/6030
   رفتار سازمانی http://riskac.ir/6024
   مدیریت منابع انسانی                                                                            http://riskac.ir/6023
  اکسل پیشرفته (پیش نیاز دوره مدیریت پروژه MPS)                     http://riskac.ir/6025
مدیریت پروژه MPS http://riskac.ir/6018
 مدیریت عملیات در کسب و کار        http://riskac.ir/6021
مدیریت اطلاعات در کسب و کار http://riskac.ir/6022
بازاریابی http://riskac.ir/6026
شناسایی اصول حسابداری در مدیریت  http://riskac.ir/6020
 حسابداری شرکتهای خدماتی  http://riskac.ir/6017
مدیریت فروش http://riskac.ir/6033
آینده کسب و کار، سرمایه گذاری و مهاجرت  http://riskac.ir/6108
کمپین نویسی و مدیریت برند http://riskac.ir/6032
بازاریابی http://riskac.ir/6029

برای دیدن لینک کلاسها در جدول فوق، گوشی را در حالت افقی قرار دهید

مدت زمان دوره جامع کسب و کار  250 ساعت آموزشی غیرحضوری می باشد

ارائه گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای

توضیحات دوره در خصوص نام اساتید، سرفصلها، مدت هر دوره و ... در فایل ضمیمه

فایل صوت و تصویر قابل دانلود است
این دوره به مدت یکسال می باشد و به مرور به مطالب افزوده خواهد شد.

قیمت  دوره 5.5 میلیون تومان است

ثبت نام در دوره 

دانلود ویدیو (دکتر صبورطینت - مدیریت منابع انسانی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (استاد ادیب - مدیریت ریسک - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (استاد ادیب - اشراف به اقتصاد - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر زهرا هاشمی - شناسایی اصول حسابداری در مدیریت- معرفی دوره)
دانلود ویدیو (استاد دین محمدی - حسابداری شرکتهای خدماتی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر محمد خطیبی - مدیریت استراتژیک - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر علی اسدالهی - مدیریت مالی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر جمشید اثنی عشری / مدیریت زمان)
دانلود ویدیو (اقیانوس آبی - دکتر محمد خطیبی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (دکتر امیرحسین صبورطینت - رفتار سازمانی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (اصول و فنون مذاکره - دکتر محمدحسین غوثی - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (آینده کسب و کار و سرمایه گذاری در کانادا - معرفی دوره)
دانلود ویدیو (معرفی دوره - مدیریت اطلاعات - دکتر میرمرتضوی)
دانلود ویدیو (معرفی دوره - مدیریت فروش- دکتر پرویز درگی)
دانلود ویدیو (معرفی دوره - استاد علیجاه شهربانویی- کمپین نویسی و برندسازی)
رایگان