توجه فرمایید اشتراک ماهانه یک تا شش ماه فقط برای دیدن ویدیو در هفت گروه دلار وطلا ، اقتصاد ایران ،کسب و کار ،سبد دارایی، مسکن ، سهام و مهاجرت می باشد در گروه ویژه بیش از ۲۰۰ سمینار را به صورت کامل ببنید سمینارهای سال ۹۶ و ۹۷ مباحث پایه برای درک مباحث و مطالب به روز است حتما در گروه ویژه ببنید گروه های سمینارها، دوره های اموزشی ، رتبه بندی روزانه سهام باید به صورت جداگانه ثبت نام نمایید

یک ماهه ویدیو

100 هزار تومان

  • 30 روزه

سه ماهه ویدیو

300 هزار تومان

  • 90 روزه

 

شش ماهه ویدیوپشنهاد می کنیم

600 هزار تومان

  • 180 روزه