گام اول - دوره آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب

هدیه ساخت کاربری در سایت آکادمی ریسک بازار تا اول شهریورماه 1402

از تاریخ  1402/6/1   یک ماه اشتراک رایگان ویدیوها شامل :

 دسترسی کامل به کلیه سمینارهای که از سال 96 تا آذرماه 1401 برگزار شده است  

30 دقیقه ابتدا سمینارهایی که هر هفته برگزار می شود

اطلاع رسانی فعال سازی اشتراک با سرشماره پیامک 2000704

فایل اکسل رتبه بندی بورس و اقتصاد جهانی 17 مرداد 1402 را در پایین صفحه (فایلهای مرتبط) دانلود کنید

دوره  آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب برای فهم مطالب آکادمی ریسک بازار می باشد

براساس ترتیب زیر دوره را به ترتیب ببنید (40 ساعت)

1- دوره  آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب چهار جلسه
2- دوره فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران  پنج جلسه
3- دوره تحلیل بورس چهار جلسه 

حتما قبل از شروع مطالب این دوره را به صورت کامل ببنید 

لینک مستقیم خرید دوره ها و سمینار ها در پایین این صفحه محصولات مرتبط در دسترس است 

 

 

 

دانلود ویدیو (گام اول سمینار آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب - جلسه اول)
دانلود ویدیو (گام اول سمینار آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب - جلسه دوم)
دانلود ویدیو (سمینار تحلیل بورس - سهام فولاد پتروشیمی سیمان رفتار سهامدار/ بخش دوم)
دانلود ویدیو (سمینار تحلیل بورس - نحوه ارزیابی سهام/ بخش سوم)
دانلود ویدیو (سمینار تحلیل بورس /ریسک های بورس ایران/ بخش چهارم)
دانلود ویدیو (اموزش رتبه بندی بورس بخش اول)
دانلود ویدیو (سمینار فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران/ بخش اول / بدهی کشورها )
دانلود ویدیو (سمینار فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران مسکن و نقدینگی /بخش دوم)
دانلود ویدیو (فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران /تراز بانک مرکزی تورم کالا/ بخش سوم)
دانلود ویدیو (سمینارفرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران /مالیات میانه جمعیت بدهی شرکت ها موازنه تجاری/ بخش چهارم)
دانلود ویدیو (سمینارفرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران /بورس کانادا/ بخش پنجم)
دانلود ویدیو (گام اول آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب - جلسه سوم)
دانلود ویدیو (گام اول آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب جلسه4)
دانلود ویدیو (سمینار آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب / جلسه 5)
دانلود صوت (گام اول سمینار آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب - جلسه اول)
دانلود صوت (گام اول سمینار آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب - جلسه دوم)
دانلود صوت (سمینار تحلیل بورس سهام فولاد پتروشیمی سیمان رفتار سهامدار/ بخش دوم)
دانلود صوت (سمینار تحلیل بورس نحوه ارزیابی سهام/ بخش سوم)
دانلود صوت (سمینار تحلیل بورس /ریسک های بورس ایران/ بخش چهارم)
دانلود صوت (سمینار فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران/ بخش اول)
دانلود صوت (سمینار فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران مسکن و نقدینگی /بخش دوم)
دانلود صوت (فرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران /تراز بانک مرکزی تورم کالا/ بخش سوم)
دانلود صوت (سمینارفرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران /مالیات میانه جمعیت بدهی شرکت ها موازنه تجاری/ بخش چهارم)
دانلود صوت (سمینارفرصت های سرمایه گذاری در خارج از ایران /بورس کانادا/ بخش پنجم)
دانلود صوت (گام اول آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب - جلسه سوم)
دانلود صوت (گام اول آموزش 100 نکته مقدماتی برای فهم مطالب محمدحسین ادیب جلسه جهارم)
رایگان