قیمت مسکن در تهران 35 درصد کاهش یافته

سمینار 80 درصد فعالیت اقتصادی درامد ندارند نبض بازار مرداد 1402

شنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/9974

مسکن