دوره آموزش صد سوال در خصوص اقتصاد ایران و بورس

سمینار آموزش صد سوال در خصوص بورس

این دوره برای اموزش و روش تحلیل و استفاده از لیست روزانه بورس می باشد

لیست ارایه شده در این دوره برای اموزش می باشد پس از دیدن کامل دوره از لیست روزانه برای بررسی بورس استفاده نمایید

لینک خرید اشتراک ماهانه بورس در پایین همین صفحه در دسترس است هزینه اشتراک ماهانه 2 میلیون تومان 

ویژه