در 80 درصد طلا بهتر از بورس دنیا بوده

سمینار ورود بخش مسکن در ایران به فاز جدید - خرداد 1402

شنبه ۰۶ آبان ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/9857

دلار و طلا