وقتی می گوییم حباب است قرار نیست فردا صبح بترکد

وقتی می گوییم حباب است قرار نیست فردا صبح بترکد

سمینار رتبه بندی شرکتهای بورسی در شهریور 98

جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 0 0 0 1012 لینک کوتاه: riskac.ir/964

سهام