قیمت ارز به حجم یارانه انرژی که داده می شود بستگی دارد

 سمینار 11 عامل پر نوسان بر نرخ ارز - اردیبهشت 1402

يکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/9533

دلار و طلا