قیمت ارز به حجم یارانه انرژی که داده می شود بستگی دارد

 سمینار 11 عامل پر نوسان بر نرخ ارز - اردیبهشت 1402

دلار و طلا