اگر دلار چند نرخی باشدچه اتفاقی می افتد

 سمینار 11 عامل پر نوسان بر نرخ ارز - اردیبهشت 1402

دلار و طلا