تا سال 91 تامین مالی از خارج انجام می شد

 سمینار 11 عامل پر نوسان بر نرخ ارز - اردیبهشت 1402

دلار و طلا