نسل جوان در دوره ای رشد کردند که دیگر مهمان لوله های نفت بودیم

 سمینار 11 عامل پر نوسان بر نرخ ارز - اردیبهشت 1402

دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/9526

دلار و طلا