پرتغال 226 درصد ، ترکیه 56 درصد نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی

يکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/932

بیشتر بدانید :

پرتغال 226 درصد ، ترکیه 56 درصد نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی

تهدیدات و فرصت های مهاجرت به ترکیه و پرتغال

مهاجرت