ایران 6 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد

سمینار اقتصاد جهانی - مالیات ، میانه سنی جمعیت ، بدهی شرکت ها ، موازنه تجاری