از دی 96 تحریم شدیم، 50 درصد حجم سپرده ها افزایش یافته است

از دی 96 تحریم شدیم، 50 درصد حجم سپرده ها افزایش یافته است

عوامل موثر بر قیمت طلا- تیرماه98

چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 0 0 0 1101 لینک کوتاه: riskac.ir/915

دلار و طلا