سمینار نادرست بودن سرمایه گذاری و سبد اندازه گیری در ایران - فرصت های سرمایه گذاری اردیبهشت 1402

تاریخ برگزاری : 19 اردیبهشت 1402

مدت زمان : 90 دقیقه

به همراه لیست بورس

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر را دانلود نمایید

در صورتیکه که دوره ویژه بهار و تابستان 1402 را خریداری کردید در بالای صفحه ، فاکتورهای من دسترسی دارید

توجه :
1. برای ورود به سایت و خرید از مرورگر کروم استفاده کنید
2. ممکن است خریدهای بین ساعت 23:30 تا 00:30 به جهت عملیات سیستم بانکی با مشکل مواجه شود. لذا از خرید در این ساعت خودداری نمایید
3. بعد از خرید ، از قسمت فاکتورهای من به فایلها دسترسی خواهید داشت
4. اگر دوره خریداری کنید سمینارهای هرجلسه به ترتیب برگزاری در همان صفحه دوره قرار خواهد گرفت.
5. در صورت بروز مشکل و هر سوال با شماره های 88201307 و 88201308 تماس بگیرید

سمینار