مصاحبه محمد حسین ادیب با یک مجله ادبی

 

سئوال : آدم چگونه بزرگ میشود ؛ چگونه رشد می کند ؟
پاسخ : اینکه بلد باشید چگونه  وقتی به شما بی‌احترامی میشود آرام باشید ؛ یک مدل بزرگ شدن است

سئوال :  ریسک یعنی چه ؟
پاسخ :
بر جاده ای هموار پلی خواهم ساخت
          عاقبت رودخانه ای
                                     از آن خواهد گذشت

سئوال : شکست در بیزینس یعنی چه ؟
پاسخ : شکست وجود ندارد  ، یا می برید یا یاد می‌گیرید که چه جوری باید ببرید

سئوال : خودتان را چطور تعریف می کنید ؟
من آدم پنج درصدی هستم ، در اینیستاگرام بر اساس مدل،  فقط پنج درصد مطالب من را می بینند و بر اساس پنج درصد قضاوت می کنند ، مردم تحلیل های ریسکی را هم فکر می کنند مثل سریال های ترکی است ،  ده قسمت اش را هم که نبینند هیچ فرقی نمی کند
سئوال : چه حیوانی را دوست داری ؟
پاسخ : کرگدن را
سئوال : چرا ؟
پاسخ : چون تنها سفر می کند

سئوال : آخرین شعری که خواندی ؟
پاسخ :

به تو قول میدهم
                     دنبال من خواهی گشت
                                          در آدم های بعدی ...

سئوال : کدام فیلسوف را دوست دارید ؟
پاسخ : کانت را
سئوال : چرا ؟
پاسخ : چون حرف هایش را کسی نمی خواند و اگر می خواند نمی فهمید !

سئوال : چه اسمی را دوست دارید ؟
اسم همسرم را ، به زبان سانسکریت یعنی کسی که انسان در کنار او احساس ارزش مند بودن می کند

سئوال : با چه لهجه ای انس دارید ؟
پاسخ : با لهجه ای پائین تر از تهدید
سئوال : چه توصیه ای به سرمایه گذاران دارید ؟
پاسخ :نمی توان روی دیوار تکنولوژی پیش موج چهارمی ، یادگاری نوشت
سئوال : بیان ریسک ؛ خودش ریسک ندارد ؟
پاسخ : فرمولی نیست که  الان کار کند، آمار در کوتاه مدت علیه ماست ، برعکس بسیاری از مردم را عصبانی می کند.
سئوال : چرا  ابعاد مختلف یک موضوع ریسکی را بررسی می کنید اما نتیجه گیری نمی کنید ؟
پاسخ : باید به شنونده امکان نتیجه گیری داده شود

سئوال : خواننده وقتی ابعاد مختلف مسئله تشریح میشود صبور نیست و خواستار رسیدن فوری به نتیجه گیری است
پاسخ : اگر نتیجه گیری کنیم بلافاصله ما را متهم می کنند که درصدد القا نظرات خود به خواننده هستیم و اگر امکان نتیجه گیری برای مخاطب ایجاد شود اما نتیجه گیری به مخاطب واگذار شود ما را متهم می کنند که بحث فاقد نتیجه گیری است ، ما نباید نتیجه گیری کنیم پروتکل ریسک است
سئوال : بیزینس گلدکوئیستی را زیر رگبار انتقاد می گیرید
پاسخ : بیزینس گلدکوئیستی سود اش از محل زیان دیگران است و نوع دومی از بیزینس وجود دارد که سود اش از محل سود دیگران است بیزینس گلدکوئیستی تاب آوری ندارد ، من ندیدم بیدی سایه اش را بفروشد ،گلدکوئیست ها سایه شان را می فروشند

سئوال : می گویید شرط موفقیت در بیزینس داشتن رفتاری قابل اعتماد است اعتماد یعنی چه ؟
پاسخ : اعتماد یعنی رفتار و گفتار شما را من بتوانم در آینده پیش بینی کنم
سئوال : احساس می کنید چه چیز بد فهمیده میشود ؟
پاسخ : بحران یعنی راه حل و مردم برای بحران ، راه حل می خواهند ؛  مطایبه آمیز است
سئوال : مردم  در چه چیز با هم به اجماع رسیده اند ؟
پاسخ : مردم ، اقتصاددانان ، شخصیت های مرجع در حوزه اقتصاد به یک تفاهم رسیده اند که تورم آفت است و در این اجماع وجود دارد در حالیکه تورم یعنی راه حل ، با تورم در ایران بدهی بی ارزش میشود و از این طریق پرداخت میشود و اگر تورم نبود تا حالا بدهکاران ورشکست شده بودند و به دنبال آنها بانکها ، و با ورشکست شدن بانکها ، ثروت ٩٠ درصد مردم شده بود هیچ
@adibmh

مقالات