با کاهش صادرات نفت حباب مخارج مصرف کننده ترکید / سناریو سوم

با کاهش صادرات نفت حباب مخارج مصرف کننده ترکید / سناریو سوم

آینده مسکن – اردیبهشت 98

يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ 0 0 0 1124 لینک کوتاه: riskac.ir/761

اقتصاد ایران