اموزش رتبه بندی بورس(اشتراک ماهانه)

روزانه دو لیست منتشر می شود 1- لیست کلیه شرکت ها 2- ده شرکت برتر

بر اساس 30 شاخص شرکت ها رتبه بندی و امتیاز داده می شود و حد سود و زیان براساس امتیازات اعلام می شود

لیست به صورت فایل اکسل و نسخه وب در درست است

مدت زمان اشتراک از زمان خرید سی روز تقویمی می باشد

هر روز ساعت 20 لیست در سایت بر اساس تاریخ روز منتشر می شود(اطلاعات به صورت روزانه و مسقیم از بورس دریافت و تحلیل می شود امکان دارد در بعضی از روزها اخلالی در دریافت اطلاعات از طرف بورس ایجاد شود که از حوزه اختیارات موسسه خارج است و نمی توانیم در یک روز لیست ارایه شود)

توجه آکادمی ریسک بازار هیچ گونه مسوولیتی در خصوص زمان خرید یا فروش سهام ندارد و انتخاب حد سود یا ضرر برای ورود یا خروج از یک سهم با خود فرد می باشد

هزینه اشتراک ماهانه 2 میلیون تومان می باشد 

 

خرید اشتراک 

 

دانلود ویدیو (اموزش رتبه بندی بورس فایل کامل 2 ساعت)
دانلود ویدیو (معرفی لیست رتبه بندی بورس)
دانلود ویدیو (هر روز 10 سهم معرفی می شود)
دانلود ویدیو (حدضرر و حد سود در خرید سهام)
دانلود ویدیو (ستون اول - دوره بازگشت سرمایه)
دانلود ویدیو (ستون دوم - نسبت سود خالص به خالص دارایی جاری)
دانلود ویدیو (ستون سوم - سود خالص تعدیل شده یک سال)
دانلود ویدیو (ستون چهارم - خالص دارایی جاری)
دانلود ویدیو (ستون پنجم - فروش تعدیل شده یکسال)
دانلود ویدیو (ستون ششم - فروش چند برابر خالص دارایی جاری)
دانلود ویدیو (ستون هفتم - سود سهام پیشنهادی)
دانلود ویدیو (گام اول در انتخاب سهم)
دانلود ویدیو (گام دوم در انتخاب سهم ارزنده بودن سهام در اقبال بازار)
دانلود ویدیو (ستون هشتم - سهام معامله شده در یک ماه گذشته)
دانلود ویدیو (ستون 9 - سود خالص دانردگان سهام شناور در یک ماه اخیر)
دانلود ویدیو (هر روز برای هر سهم 10 شاخص ارایه می شود)
دانلود ویدیو (در گام دوم به جمع امتیازات توجه کنید)
دانلود ویدیو (گام سوم - ازدحام به یک سهم با 10 شاخص)
دانلود ویدیو (ستون 10 - سهام معامله شده در روز جاری)
دانلود ویدیو (ستون 11 - خالص خرید حقوقی ها در یک ماه گذشته)
دانلود ویدیو (ستون 12 - خالص خرید حقیقی ها در یک ماه گذشته)
دانلود ویدیو (ستون 13 - نسبت سهام معامله شده در یک ماه گذشته به ارزش سهام شناور)
دانلود ویدیو (تغییر رقتار سهامدار در یک هفته اخیر نسبت به یک ماه گذشته)
دانلود ویدیو (ستون 15 - تغییر رفتار سهامدار در دو هفته اخیر نسبت به دو هفته ماقبل)
دانلود ویدیو (ستون 16 - سهام معامله شده در سه ماه گذشته)
دانلود ویدیو (ستون 17 - خالص خرید حقیقی از 6 مرداد 99)
دانلود ویدیو (ستون 18 - خالص خرید حقوقی از 6 مرداد 99)
دانلود ویدیو (10 شاخص صد تایی با فرمول که در ذهن سهامدار ایرانی هستند متفاوت است)
دانلود ویدیو (ستون 14 - متغیر رفتار سهامدار در هفته جاری نسبت به هفته قبل)
دانلود ویدیو (ریسک های بورس ایران/ بخش چهارم)
دانلود ویدیو (نحوه ارزیابی سهام/ بخش سوم)
دانلود ویدیو ( سهام فولاد پتروشیمی سیمان رفتار سهامدار/ بخش دوم)
دانلود ویدیو (سمینار پاسخ به سوالات شما از لیست بورس اردیبهشت 1402)
فایلهای مرتبط
لیست رتبه‌بندی بورس 31 خرداد 1402
سهام معامله شده در سه ماه گذشته
فایل آموزشی
خالص خرید حقوقی از مرداد 99
خالص حرید حقیقی از شش مرداد 99
خالص خرید حقیقی ها در یک ماه گذشته
خالص دارائی جاری
سود خالص تعدیل شده یکساله
خالص خرید حقوقی ها در یک ماه گذشته
سهام معامله شده در یک ماه گذشته
دو
دو بازگشت سرمایه
حد امتیاز برای فروش سهم
ستون هزار ؛ دوهزار امتیازی ها
نسبت سود خالص به خالص دارائی جاری
سهام معامله شده در روز جاری
نسبت سهام معامله شده در یک ماه به ارزش سهام شناور
فروش تعدیل شده یکساله
سود سهام پیشنهادی
نوزده تغییر رفتار سهامدار در دو هفته اخیر نسبت به دو هفته ماقبل
تغییر رفتار سهامدار در یک هفته اخیر به یک ماه
سود خالص سهام شناور در یک ماه اخیر
رایگان