دوره ویژه آینده کسب و کار در ایران - دی ماه 1401

دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار – 6 دی

سمینار عوامل موثر بر نرخ دلار  13 دی
دوره با درآمد 10 تا 100 میلیون تومان در ماه چه کنیم ؟ - 20 دی

دوره نبض بازار در ماه آینده - 27 دی

دوره های اموزشی