سمینار آنالیز افزایش قیمت طلا در بازار جهانی / مرداد 1401

تاریخ برگزاری 10 مرداد 1401

مدت 80 دقیقه 

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر را در همین صفحه دانلود نمایید 

سمینار