دوره ویژه آینده کسب و کار در ایران - پاییز و زمستان 1401

دوره ویژه آینده کسب و کار در ایران - پاییز و زمستان 1401

لطفا  قبل از شروع دوره حتما 4 سمینار «فهم اقتصاد به زمان ساده» را ببینید

دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار
تاریخهای برگزاری سمینارها :
5 مهر– 3 آبان – 1 آذر – 6 دی – 4 بهمن – 2 اسفند

دوره سبد دارایی شخصی
تاریخهای برگزاری سمینارها :
سمینار عوامل موثر بر قیمت مسکن 12 مهر
سمینار پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی 10 آبان
سمینار عوامل موثر بر نرخ طلا 8 آذر
سمینار عوامل موثر بر نرخ دلار  13 دی
سمینار عوامل موثر بر قیمت مسکن 11 بهمن
سمینار پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی 9 اسفند

دوره با درآمد 10 تا 100 میلیون تومان در ماه چه کنیم ؟
تاریخهای برگزاری سمینارها :
19 مهر- 17 آبان - 22 آذر - 20 دی - 18 بهمن - 16 اسفند

دوره نبض بازار در ماه آینده
تاریخهای برگزاری سمینارها :
26 مهر-24 آبان - 29 آذر - 27 دی - 25 بهمن - 23 اسفند

همچنین سمینارهای «بررسی بودجه 1402» ، «عوامل موثر بر قیمت نفت» و «پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1402»

در اسفندماه 1401 برگزار خواهد شد

مجموعا27   سمینار
در تاریخ برگزاری سمینار ساعت 20 می توانید فایل صوت و تصویر را دانلود نمایید

پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ 0 0 0 1190 لینک کوتاه: riskac.ir/6486

تک فروشی