کمپین نویسی و مدیریت برند - استاد علیجاه شهربانوئی

کمپین نویسی و مدیریت برند - استاد علیجاه شهربانوئی

مدت دوره 20 ساعت فایل تصویری

بخش تبلیغات
• در دنیای تبلیغات چه می گذرد؟
• انواع آژانس های تبلیغاتی و شناخت مشاغل تبلیغات و برندسازی
• با چه آژانس های تبلیغاتی باید کار کنم که بهترین بازخورد را داشته باشم؟
• چه باورهای غلطی در زمینه تبلیغات و برندسازی وجود دارد؟
• تبلیغات چگونه بر مخاطب تاثیر می گذارد؟ ( چگونگی برنامه ریزی برای طراحی تبلیغات تاثیرگذار)
• مروری بر بخش هایی از دانش بازاریابی که بر ساخت تبلیغات تاثیر دارند.
• چگونگی دریافت و ارائه سفارش ( تفهیم نامه مشتری و خلاق)
• متد قضاوت ایده های خلاق ارائه شده از سوی آژانسها
• چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟
• شناسایی اهداف تبلیغات
• پیام تبلیغاتی؛ سبک ها، سلسله مراتب پیام، فرآیند خلاقیت در تبلیغات
• روش های بودجه بندی تبلیغات
• معرفی رسانه های تبلیغاتی و متدهای ریاضی انتخاب آنها
• آشنایی با ادبیات رسانه های تبلیغاتی
• روش های بررسی بازخورد تبلیغات
• معرفی سایر ابزارهای ارتباطات بازاریابی(IMC)
• معرفی ابزارهای دیجیتال در کمپین های تبلیغاتی
• جمع بندی کمپین نویسی و نحوه نگارش اکشن و مدیاپلن

بخش برندینگ
• مقدمه ای بر برند سازی
• مقدمه ای برهویت برند
• هویت برند، آشنایی با مدل ها و اجرا
• مقوله تصویر برند ( آگاهی از برند، تداعیات ذهنی، مفاهیم، معیارهای کمی)
• مدیریت برند تعاریف و رویکردهای هشتگانه
• بررسی اجزا و طراحی جوهره برند
• ارزش برند و طراحی آن
• پرتفلو و معماری برند
• رویکرد برندسازی داخلی
• اشتباهات بزرگ در برندسازی

تک فروشی