35 میلیون بشکه نفت صادرات دنیا را چین و اروپا استفاده می کنند

پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ 0 0 0 804 لینک کوتاه: riskac.ir/645

بیشتر بدانید :

35 میلیون بشکه نفت صادرات دنیا را چین و اروپا استفاده می کنند

پیش بینی آینده قیمت نفت- زمستان 97

اقتصاد ایران