سمینار حرف های که فعالین اقتصادی ایران نمی زنند / نبض بازار خرداد1401

تاریخ برگزاری 20 اردیبهشت 1401

مدت 110 دقیقه 

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر را در همین صفحه دانلود کنید 

سه شنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ 0 0 0 0 لینک کوتاه: riskac.ir/6439

تک فروشی