چرا مردم ، دولت و مجلس همه در تحلیل اقتصادی اشتباه می کنند ؟ ( در پنج قسمت ، قسمت اول )

✍️محمد حسین ادیب

( این مقاله با نظر مخالف تیم تحقیق و هیأت امنای موسسه منتشر میشود )

دولت غافلگیر شده و اصلا آمادگی چنین وضعیتی را نداشت ، مردم امیدشان را به بهبود اقتصاد از دست داده اند و هر چه را که دولت بگوید عکس اش را می گویند درست است و مجلس اصلا مسئله اصلی کشور را نفهمیده است

چرا دولت غافلگیر شد ؟

به اظهار وزیر اقتصاد درآمد صادرات نفت ٣٠ میلیارد دلار است که ده میلیارد سهم صندوق توسعه ملی و ٢٠ میلیارد سهم دولت است

پس اولا تحریم نیست ، ثانیا با دوبرابر شدن قیمت نفت با صادرات نصف سابق ، درآمد ارزی دولت در سطح قبل از تحریم است  و اکنون صادرات نفت به چین بیشتر از دوران قبل از تحریم است

تحریم صادرات نفت روسیه بوسیله غرب در حال نهایی شدن است و بزودی صادرات نفت روسیه به سطح دوران کمونیستها کاهش می یابد

اگر جهان با همین دست فرمان پیش برود چین در شرق آسیا به قدرت درجه اول جهان  تبدیل میشود  و آمریکا میشود درجه قدرت درجه دوم و بایدن با صراحت گفت که اجازه چنین کاری را نمی دهد

در گام دوم  علاوه بر چین ، در خاورمیانه کشور عربستان و اقتصاد کل اروپا منهای انگلیس،  باید به شدت تضعیف شود تا آمریکا قدرت درجه اول جهان باقی بماند

لذا استراتژی آمریکا تضعیف شدید عربستان است

کاهش وزن روسیه در صادرات نفت جهان تا سطح دوران کمونیستها و تضعیف عربستان در مجموع به سود ایران است

لذا با توجه به مجموعه دو رویداد فوق درآمد نفت ایران در آینده بسیار بیش از ٣٠ میلیارد دلار خواهد بود
بودجه دولت که به تصویب مجلس رسیده اصلا متناسب با شرایط بالا نیست اصلا مجلس شرایط جدید را درک نکرده است

دولت سندی را باید اجرا کند که برای شرایط دیگری نوشته شده استدولت احساس می کند بودجه عملی نیست

اما فقط نفت گران نشده ، ٧ قلم کالای اساسی که با دلار 4٢٠٠ وارد میشود اولا قیمت اش در بازار جهانی به شدت بالا رفته ثانیا مصرف جامعه به خاطر ارزان بودن شگفت انگیز زیاد شده و ثالثا به شدت به خارج قاچاق میشود

در سال ششم ریاست جمهوری روحانی ، هزینه واردات ٢5 قلم کالایی که با دلار 4٢٠٠ وارد می شد ٧ میلیارد دلار بود و اکنون هزینه واردات ٧ قلم کالایی که با دلار 4٢٠٠ وارد میشود ٢6 میلیارد دلار است

١٨ قلم کالا ارز 4٢٠٠ آن قطع شده است ولی ٧ قلم حدود 4 برابر سابق ارزبری دارد دولت همه درآمد نفت موجود سهم خود را که بدهد فقط ٧ قلم کالا را پوشش می دهد از طرف دیگر درآمد مالیاتی معادل حقوق پرداختی سهم دولت است

یعنی دولت فقط دو کار می تواند انجام دهد با درآمد نفت ٧ قلم کالا را وارد کند و مالیات بگیرد و حقوق بدهد و بقیه بودجه فقط ٢٠ درصد بودجه است

افزایش قیمت نفت و عادی شدن صادرات نفت تا این نقطه فقط کفایت واردات ٧ قلم کالا را دارد مردم اینکه درآمد ٣٠ میلیارد دلاری  صادرات نفت فقط کفایت واردات ٧ قلم کالا را دارد را قبول ندارند و فحش می دهند

مردم فکر می‌کنند با درآمد صادرات نفت میشود همه مشکلات کشور را حل کرد و متوجه نیستند که درآمد نفت تا سطح موجود فقط کفایت واردات ٧ قلم کالا را دارد

مجلس موضوع را نفهمیده و دولت اصلا آمادگی مواجه شدن با چنین وضعیتی را نداشته است دولت بلد نیست این را برای مردم توضیح بدهد و اگر هم توضیح بدهد چون مردم امیدشان را به اصلاح امور اقتصادی از دست داده اند مورد پذیرش مردم نخواهد بود

دولت گیج شده ، مردم صورت مسئله را نفهمیده اند و مجلس در فضای دیگری است

مقالات