نقد دیدگاههای رئیسی در حمایت از تولید داخلی

✍️محمد حسین ادیب

تخصیص ارز  در بانک مرکزی در فروردین ماه ١4٠١ بالغ بر ١١ میلیارد دلار بود در فروردین سال ١4٠٠ تخصیص ارز ٢.٣ میلیارد دلار بود

چگونه تخصیص ارز چنین افزایشی را نشان می دهد ؟ پاسخ بسیار روشن است گران شدن قیمت نفت و عادی شدن صادرات نفت ، منابع ارزی را به شدت افزایش داده است

با تخصیص ١١ میلیارد دلار ارز طی یک ماه به اقتصاد ، سخن از تحریم کمی مطایبه آمیز است

فعالین اقتصادی که با تصور به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام ، سرمایه گذاری سنگینی در تولید داخلی انحام داده اند با سیل ورود کالاهای خارجی ، ورشکست میشود ‌‌

گفته های دولت در خصوص حمایت از تولید داخلی با لحاظ تخصیص ١١ میلیارد دلار برای کالاهای تولید خارج ، شو رسانه ایست

گفته های رئیس جمهور در خصوص حمایت از تولید داخلی ؛ با تخصیص ١١ میلیارد دلاری نمی خواند

اما گفته های رئیس جمهور را چگونه باید تحلیل کرد ؟ وقتی درآمد های نفتی کاهش می یابد دولت در ایران ( هر که می خواهد باشد ) طرفدار تولید داخلی میشود و وقتی درآمد های نفتی افزایش می یابد بازار داخلی به روی کالاهای وارداتی بدون اعلام قبلی و ناگهانی ، بدون توجه به اینکه چه کسی رئیس جمهور است گشوده میشود

رئیسی ، رفسنجانی ، خاتمی ، احمدی نژاد و روحانی هم ندارد

با این حجم از درآمد ارزی ٢5٠٠ کالایی که واردات آن ممنوع شد و عده زیادی در  آن سرمایه گذاری کردند ورشکست میشوند

خودرو سازان هم شکم شان را صابون نزنند ، علت قطع واردات خودرو نه حمایت از تولید خودرو در داخل که کمبود ارز بود با گشایش ارزی ، محدودیت واردات خودرو تعدیل میشود

آقای رئیسی توضیح دهند با ١١ میلیارد دلار به جای ٢.٣ میلیارد دلار واردات ،چه کالاهای وارداتی جایگزین تولید داخلی میشود ؟

البته نگارنده با تخصیص ١١ میلیارد دلار ارز بوسیله بانک مرکزی در یک ماه مشکلی ندارد

سفته بازانی که با خالی کردن دل مردم همه را دچار وحشت می کردند با تزریق ١١ میلیارد دلار در یک ماه ،تحلیل هایشان به دیوار می خورد
@adibmh

مقالات