نقد اظهارات گمراه کننده رئیس جمهور در مورد تورم

✍️محمد حسین ادیب

عامل تورم دو چیز است : در گام اول کسری بانکهاست ، بانکها کم می آورند و بانک مرکزی کسری آنها را تامین می کند و ٨5 درصد تورم که ریشه داخلی دارد بر اساس آمار بانک مرکزی ، از زمان ریاست جمهوری رئیسی ، بانکها هستند

عامل دوم تورم ، تورم وارداتی است و عامل تورم وارداتی نیز چاپ اسکناس در جهان برای مقابله با عواقب کرونا در جهان است.

گفته رئیس جمهور که عوامل پشت پرده تورم اخیر باید کشف شود و لابد با آن برخورد قضایی شود گواه دو چیز است اول اینکه آقای رئیس جمهور  نه اقتصاد ایران را می شناسند و نه اقتصاد جهانی را و در گام دوم آقای رئیس جمهور باید مراقب باشند پست ریاست جمهوری را با پست رئیس قوه قضائیه اشتباه نگیرند ، اینکه ایشان در پست ریاست جمهوری به جای حل مشکلات به دنبال برخورد قضایی با مشکلات باشند ، وظیفه ایشان نیست

آقای رئیس جمهور : عامل تورم تزریق ٩4 هزار میلیارد منابع از بانک مرکزی در سال جاری به بانکهاست ( مانده ریپو در ٢٢ فروردین )

سکوت رئیس جمهور ، رئیس مجلس و رسانه ها در مقابل افزایش مانده ریپو بهت آور است

بیچاره طبقه سه

@adibmh

مقالات