آینده سرمایه گذاری ایرانیان در ترکیه و آینده ترکیه

 

✍️محمد حسین ادیب

برای مقابله با تورم یک راه بیشتر وجود ندارد بالا بردن نرخ بهره ، ترکیه با تورم سنگین مواجه شد و اردوغان راهکار افزایش نرخ بهره را کنار گذاشت و به شیوه هایی متوسل شد که تورم بیش از 50 درصدی ایجاد کرد

تورم به کوچک شدن طبقه دو منجر میشود راهکار اردوغان به پرتاب طبقه دو به طبقه سه می انجامد

ترکیه 450 میلیارد  دلار بدهی خارجی دارد سقوط 60 درصدی ارزش لیر در کنار نرخ بهره 14 درصدی به معنای این است که تامین مالی شرکتها با نرخ 74 درصد انجام میشود به زبان قابل فهم برای مردم ، نرخ بهره وام یکساله 74 درصد است

شرکتهای ترکیه ای که دارای بدهی سنگین خارجی هستند با سقوط ارزش پول ملی ،ارزش بدهی خارجی آنها در مدت کوتاه 60 درصد افزایش داشته است

اما برای تولید کنندگان ترکیه ای که بدهی خارجی ندارند سقوط لیر  بسیار جذاب بوده و آنها را در موقعیت بسیار مناسبی قرار داده است اما فقط 11 درصد از تولید کنندگان ترک را تشکیل می دهد

جامعه ترکیه سه قطبی شده است ، یک قطب طبقه دو است که با تورم سنگین در حال رانده شدن به طبقه سه است ، قطب دوم تولید کنندگان بدهکار  به ارز است که به خاک سیاه نشستند و  یک جماعت 11 درصدی از تولید کنندگان فاقد بدهی که برنده وضعیت موجود اند

البته باید گفت سه بعلاوه یک ، یک دسته چهارمی هم وجود دارد ایرانیانی که در سه سال گذشته به ترکیه مهاجرت کردند که با سقوط لیر  در واقع دارند بدهی خارجی ترکیه را پرداخت می کنند

ایرانیانی که با مهاجرت به ترکیه کمک می کنند که ترکیه نزول وام خارجی اش را پرداخت کند آدم های خیری هستند به هر جهت همسایه داری یک فروزه انسانی است

ترکیه در سه سال آینده صحنه و عرضه تصادم بین سه قطب یاد شده است ، تقسیم بندی های متداول برای قطب بندی فضای داخلی ترکیه ، دیگر کارساز نیست

جمعه ۱۹ فروردين ۱۴۰۱ 0 0 0 583 لینک کوتاه: riskac.ir/6351

مقالات