سمینار عوامل موثر بر نرخ طلا/فروردین 1401

تاریخ برگزاری 18 فروردین 1401

بهمراه دو سمینار طلا در سال 1400

سمینار چهارگانه که در معاملات طلا نباید انجام داد/مرداد1400

سمینار طلا پس انداز ماندگار دهه اینده / سمینار طلا اذر1400

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر را در همین صفحه دانلود کنید 

سمینار