سمینار باید ها و نباید های کسب و کار فروردین 1401

تلریخ برگزاری 16 فروردین 1401

مدت 120 دقیقه

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر را در همین صفحه دانلود کنید 

سه شنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۱ 0 0 0 1063 لینک کوتاه: riskac.ir/6347

تک فروشی