دوره فهم اقتصاد و فضای کسب و کار به زبان ساده/ ویژه مشترکین آکادمی ریسک

این دوره ویژه مشترکین فعال سایت آکادمی ریسک می باشد 

با خرید اشتراک ماهانه ویدیو به این دوره دسترسی دارید 

مدت زمان این دوره 9 ساعت می باشد 

بخش اول مسکن و دلار 

بخش دوم بورس 

ابتدا این دوره را ببنید سپس سمینارهای سال 96 تا 1400 (منو ویژه سایت ) تا مطالب جدید و به روز قابل فهم باشد 

دوره های اموزشی