دوره ویژه - آینده کسب و کار در ایران - بهار و تابستان 1401

لطفا  قبل از شروع دوره حتما 4 سمینار «فهم اقتصاد به زمان ساده اسفند 1400» را ببینید

 

دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار
16 فروردین – 6 اردیبهشت – 3 خرداد – 7 تیر – 4 مرداد – 1 شهریور

دوره سبد دارایی شخصی

سمینار عوامل موثر بر نرخ طلا 18 فروردین
سمینار عوامل موثر بر نرخ دلار  12 اردیبهشت
سمینار عوامل موثر بر قیمت مسکن 10 خرداد
سمینار پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی 14 تیر
سمینار عوامل موثر بر نرخ طلا 11 مرداد
سمینار عوامل موثر بر نرخ دلار  8 شهریور
 


دوره با درآمد 10 تا 100 میلیون تومان در ماه چه کنیم ؟
تاریخ برگزاری سمینار ها :
23 فروردین - 20 اردیبهشت - 24 خرداد - 21 تیر - 18 مرداد - 22 شهریور

دوره نبض بازار در ماه آینده
تاریخهای برگزاری سمینارها:
30 فروردین -27 اردیبهشت - 31 خرداد - 28 تیر - 25 مرداد - 29 شهریور

مجموعا 26 سمینار 

فایل صوتی و تصویری سمینارها قابل دانلود است

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ 0 0 0 16666 لینک کوتاه: riskac.ir/6156

تک فروشی