دوره بایدها و نبایدهای کسب و کار - بهار و تابستان 1401

پولدار شدن غیر از  پول درآوردن است ، جوجه ها را آخر پاییز می شمارند

در فروپاشی مالی سال ٢٠٠١ خانواده های آمریکایی  ٧ هزار میلیارد دلار ضرر کردند و خانواده های اروپایی ١4 هزار میلیارد دلار ، بر روی هم خانواده های اروپایی و آمریکایی ٧٢ درصد هرچه را که در دهه نود میلادی بدست آوردند در سال ٢٠٠١ از دست دادند

در سال ٢٠٠٨ ، مجددا اقتصاد غرب دچار فروپاشی شد و شاخص داوجونز از ١4 هزار به 65٠٠ کاهش یافت و قیمت مسکن در ایالت های ساحلی آمریکا به  یک سوم کاهش یافت ، مجددا خانواده های آمریکایی و اروپایی بر روی هم 5٧ درصد هرچه بدست آورده بودند را از دست دادند

در ایران در سال ٩١ دلار سه برابر شد وارزش سپرده های مردم در بانکها یک سوم شد هر چه بانکها طی ده سال به مردم سود سپرده پرداخت کرده بودند ، در سال ٩١ با افزایش نرخ ارز ، از دست رفت

در١٢ ماه گذشته مسکن در معدل کشور 6٠ درصد گران شد اما دلار ٢45 درصد افزایش یافت  ارزش دارایی مردم به دلار در بخش مسکن به شدت ، کاهش یافت

سپرده های بانکی هم به دلار 6٣ درصد کاهش یافت

عین تجربه آمریکا در ایران دو بار تکرار شد

مردم ثروتمند میشوند و هر چند سال یکبار عمده آن را از دست می دهند زیرا به معنای ریسک توجه ندارند

عدم توجه به ریسک باعث میشود تا سود در کوتاه مدت به زیان در بلند مدت تبدیل شود

چند ریسک دیگر ، دیر یا زود مجددا ثروت مردم را نزولی می کند

باید به اخبار ریسکی توجه کرد ، اخبار ریسکی با اخبار اقتصادی متفاوت است

باید راهکار پاسخگویی به ریسک را آموزش داد

هر ماه در اولین سه شنبه آن ماه ، زمان هر سمینار 2ساعت که ضمن  تحلیل اخبار ریسکی آن ماه ، راهکار پاسخگویی به ریسک و حفظ سبد دارایی در مقابل رویداد های ریسکی ، آموزش داده میشود

شهریه دوره :

دوره شش ماهه 6 جلسه غیر حضوری 1 میلیون و 500 هزار تومان

مدت زمان هر سمینار 90 دقیقه

تاریخ های برگزاری سمینارها:
16 فروردین، 6 اردیبهشت، 3 خرداد، 7 تیر ، 4 مرداد، 1 شهریور

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰ 0 0 0 626 لینک کوتاه: riskac.ir/6144

دوره های اموزشی