دوره جامع کسب و کار - کمپین نویسی و مدیریت برند - استاد علیجاه شهربانوئی

جامع کسب و کار23

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.
(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)

سه شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۱ 0 0 0 369 لینک کوتاه: riskac.ir/6032