دوره جامع کسب و کار - مدل کسب و کار - دکتر محمد خطیبی (در حال به روز رسانی)

دوره جامع کسب و کار - مدل کسب و کار - دکتر محمد خطیبی

این دوره در حال به روز رسانی است

سرفصلهای این دوره عبارتند از :

- تعریف کسب وکار اصول وأهداف
- مراحل کسب و کار
- علل شکست یک کسب و کار
- انواع کسب و کار
- مفهوم ایده وایده پردازی در کسب و کار
- مفهوم تحقیق و توسعه R&D
- معیارهای انتخاب ایده
-  روش های ایجاد ایده
- غربال کردن ایده های کسب وکار
- مفهوم خلاقیت و تفاوت آن با نواوری
- مفهوم مدل کسب و کار وضرورت آن
- مفهوم سود آوری و تجاری سازی
- اجزا مدل کسب وکار
- ارتباط مدل کسب و کار با استراتژی کسب وکار
- سطوح مدل کسب وکار
- تغییرات محیطی ومدل کسب وکار
- مراحل تکامل مدل کسب و کار
- یکپارچه سازی مدل کسب و کار
- مفهوم طرح کسب و کار و اهمیت آن
- انواع طرح تجاری
- اجزا طرح کسب وکار
- مراحل طرح توجیهی

 

 

با خرید هریک از دوره های گروه جامع کسب و کار فقط به تمام زیرمجموعه های این گروه دسترسی خواهید داشت.

(این دوره شامل اشتراک ماهانه، گروه سمینارها، دوره های آموزشی و دوره های کاربردی نمی باشد)

سرفصلهای دوره جامع کسب و کار

پنجشنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۰ 0 0 0 488 لینک کوتاه: riskac.ir/6027