سمینار ارایه 7الگو برای مازاد درامد 10تا 100میلیون در ماه /مهر1400

تاریخ برگزاری 20مهر1400

مدت 100 دقیقه

بهمراه لیست شرکت های بورسی در مهرماه

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر و فایل اکسل را در همین صفحه دانلود کنید 

 

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ 0 0 0 669 لینک کوتاه: riskac.ir/5918

تک فروشی