سمینار ارایه راهکار برای مهار و مدیریت عوامل برون شرکتی در اداره شرکت ها /صوتی/16بهمن97

سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 0 0 0 395 لینک کوتاه: riskac.ir/583

بیشتر بدانید :

سمینار ارایه راهکار برای مهار و مدیریت عوامل برون شرکتی در اداره شرکت ها /صوتی/16بهمن97

تک فروشی