فروش از طریق پایانه های فروشگاهی در مرداد : 464 هزار میلیارد تومان ؛ درآمد دولت در مرداد : ٢5 هزار میلیارد تومان ؛ قدرت خرید دولت در مقابل مردم « پر کاه » است

✍️محمد حسین ادیب

مطالب مهم تحلیل :
درآمد دولت در مرداد یک نوزدهم خرید مردم از طریق پایانه های فروشگاهی بوده است

قدرت خرید دولت در مقابل قدرت خرید مردم ؛ هیچ است

در اصطلاح کودکان ؛ قدرت خرید دولت به اندازه جیب کوچکه مردم هم نیست

قدرت خرید دولت در مقابل قدرت خرید  مردم ؛ عددی نیست

نگاه مردم به اقتصاد « دولت محور » است اما نمی دانند قدرت خرید دولت در مقابل مردم « پر کاهی » بیشتر نیست

ما یک بخش خصوصی بسیار نیرومند داریم که دولت در مقابل آن هیچ است

فروش در مرداد در فقط پایانه های فروش:

تهران : ١١5 هزار میلیارد تومان
خراسان رضوی : ٣٣ هزار میلیارد تومان
فارس : ٣١ هزار میلیارد تومان
اصفهان : ٣٠ هزار میلیارد تومان
خوزستان : ٢5 هزار میلیارد تومان
مازندران: ٢٢ هزار میلیارد تومان
آذربایجان شرقی : ٢١ هزار میلیارد تومان
آذربایجان غربی : ١٩ هزار میلیارد تومان
البرز : ١٨ هزار میلیارد تومان
گیلان : ١5 هزار میلیارد تومان
کرمان : ١4 هزار میلیارد تومان
کرمانشاه : ١١ هزار میلیارد تومان
سیستان و بلوچستان : ١٠ هزار میلیارد تومان
هرمزگان : ١٠ هزار میلیارد تومان
کردستان : ٩ هزار میلیارد تومان
همدان : ٩ هزار میلیارد تومان
یزد : ٧ هزار میلیارد تومان
اردبیل : ٧ هزار میلیارد تومان
مرکزی : ٧ هزار میلیارد تومان
بوشهر : ٧ هزار میلیارد تومان
لرستان: ٧ هزار میلیارد تومان
گلستان : ٧ هزار میلیارد تومان
قزوین : 6 هزار میلیارد تومان
زنجان : 5 هزار میلیارد تومان
چهارمحال : 4 هزار میلیارد تومان
بویر احمد : ٣ هزار میلیارد تومان
ایلام : ٣ هزار میلیارد تومان
خراسان شمالی: ٣ هزار میلیارد تومان
سمنان: ٣ هزار میلیارد تومان
خراسان جنوبی : ٣ هزار میلیارد تومان

جمع کل : 464 هزار میلیارد تومان

٨٧ درصد از کل فروش از طریق پایانه فروشگاهی است

١٣ درصد از فروش از طریق موبایل و اینترنت است

مردم در شناخت دولت و بخش خصوصی ایران دچار توهمات فانتزی اند
@adibmh
نمیتوانم رمز موفقیت را بگویم، اما رمز شکست، سعى در خشنود کردن همگان است .
https://www.instagram.com/adibmh.ir

سه شنبه ۳۰ شهريور ۱۴۰۰ 0 0 0 433 لینک کوتاه: riskac.ir/5787

مقالات