مسیر آینده بورس ایران

✍️محمد حسین ادیب

بهترین شاخص برای پیش بینی آینده ، که خطای کمتری داشته باشد مقایسه با اسفند ٩٨ است

اقتصاد ایران در اسفند ٩٨ به تعادل رسید و رشد آن از اسفند ٩٨ به بعد تقریبا متوازن بوده است

نسبت به اسفند ٩٨ ، رشد دلار نیمایی 6٧ درصد ، تورم ریالی 6٩ درصد ، نقدینگی 55 درصد ، رشد ارزش شرکتهای کوچک بورسی ( کمتر از 4 هزار میلیارد تومان ارزش بازار ) ٧٧ درصد ، تراکنش ماهانه خودپرداز ها ٧4 درصد ، جمع فروش موبایلی ، اینترنتی و پایانه های فروشگاهی 6٣ درصد بوده است که به میزان زیادی متوازن بوده است

دوران رشد تورمی یک بخش و درجا زدن تورمی بخش های دیگر فعلا مشاهده نمیشود

اما رشد میانگین شرکتهای بورسی در روز جاری نسبت به اسفند ٩٨ بالغ بر ١١٢ بوده است ( منظور میانگین غیر موزون است ، رشد همه شرکتها جداگانه محاسبه شده و سپس میانگین گرفته شده است شرکتی که ٢٠٠ میلیارد تومان ارزش بازار داشته با شرکتی که ١٠٠ هزار میلیارد تومان ارزش بازار داشته وزن یکسان داشته است )

رشد ١١٢ درصدی دو چیز را نشان می دهد اول اینکه رشد های نجومی ٣٠٠ و 4٠٠ درصدی تیر و مرداد ١٣٩٩ پس گرفته شده است ، کسانی که روزی 5 درصد سود می کردند آن سود ها به وسیله اقتصاد پس گرفته شد ، کسانی که فکر می کردند بورس تافته جدا بافته است اشتباه می کردند و رشد بورس نهایتا با رشد بقیه اقتصاد همتراز میشود

آینده بورس چگونه خواهد شد ؟ مسیر آینده بورس انطباق بیشتر با روند اقتصاد است ؛ تورم در این بازه زمانی 6٩ درصد و رشد بورس ١١٢ درصد بوده است در حالیکه بقیه شاخص ها با تورم انطباق نزدیک تر داشته اند ؛ در یک سال آینده انطباق روند افزایش قیمت سهام با تورم ؛ بیشتر شده و از اختلاف به میزان زیادی کاسته خواهد شد

به میزانی که تورم ریالی خواهد بود معدل قیمت سهام رشد نمی کند تا بورس به « تعادل اقتصاد » نزدیک تر شود

بورس تابلویی است که بقیه اقتصاد را نمایندگی می کند تافته جدابافته نیست

کسانی که در مرداد ٩٩ سهامی که 4 برابر شده بود را خریداری کردند و اکنون به شدت زیان کرده اند تاوان تحلیل غلط خود را پرداخت کردند

 

سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ 0 0 0 828 لینک کوتاه: riskac.ir/5786

مقالات