سمینار خطا 99درصد فعالین اقتصادی در ارزیابی بازار نبض بازار مهر1400

تاریخ برگزاری 22 شهریور 1400

مدت 150 دقیقه 

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر را در همین صفحه دانلود کنید 

دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۰ 0 0 0 400 لینک کوتاه: riskac.ir/5783

تک فروشی