دوره پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی - زمستان 1400

تاریخ های برگزاری سمینارها :

عوامل موثر بر نرخ طلا(9 آذر)

عوامل موثر بر نرخ دلار(14 دی)

عوامل موثر بر قیمت مسکن(12 بهمن)

پیشنهاد برای سبد دارایی شخصی(9 اسفند)

شنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۰ 0 0 0 496 لینک کوتاه: riskac.ir/5777

تک فروشی