سمینار لحاظ 26 نکته در باید و نباید کسب و کار در دوره بایدن و رییسی /مرداد1400

تاریخ برگزاری 5 مرداد 1400

پس از ثبت نام می توانید فایل صوت و تصویر ر در همین صفحه دانلود کنید

سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۴۰۰ 0 0 0 2265 لینک کوتاه: riskac.ir/5498

سمینار