سمینار دو اشتباه فاحش نوسانگران از بورس / تیر1400

تاریخ برگزاری 16 تیر 1400

مدت 90 دقیقه 

پس از ثبت نام فایل صوت و تصویر را می توانید در همین صفحه دانلود کنید 

از مرورگر کروم استفاده کنید 

سه شنبه ۱۵ تير ۱۴۰۰ 0 0 0 719 لینک کوتاه: riskac.ir/5368

تک فروشی