دوره نبض بازار بهار و تابستان 1400

دوره نبض بازار بهار و تابستان 1400

اشراف به نبض بازار در ٣٠ روز گذشته برای سود گیری در ماه آتی

طرح مسئله : فعال اقتصادی می خواهد بداند در ماه قبل چه اتفاقاتی در اقتصاد افتاده که برای تصمیم گیری او در ماه بعد اثر گذار است ، این سمینار برای پاسخ گوئی به این نیاز طراحی شده است

کثرت اطلاعات  باعث تردید در تصمیم گیری می شود ،  زیادی اطلاعات باعث میشود نشود تصمیم مناسب گرفت ، برای تصمیم گیری؛  5٠ دسته اطلاعات کافی است؛  منتهی این اطلاعات باید کلیدی باشند

با این  5٠ اطلاع باید بدانید کجای کارید ؟

با 5٠ داده باید بدانید سرنخ ها در اقتصاد کدامند ؟

با 5٠ داده باید اشراف پیدا کرد ٨٠ درصد سود در چه قسمت هایی از بازار است ؟

بخشی از لیست 5٠ داده که ماهانه بر اساس آخرین آمار و اطلاعات بروز می شود به شرح ذیل است :

١- معرفی ده بخش سود آور در ماه قبل بر اساس بیشترین میزان سود آوری

٢- معرفی ٣٠ شغل از سود آور ترین مشاغل در ماه قبل

٣- معرفی ٣٠ شغل از زیان آور ترین مشاغل در ماه قبل

4- شناخت آینده بازار ها ممکن است ، اما باید به ٣٠ آمار کلیدی و تغییرات ماهانه آن اشراف داشت ، ٣٠ آمار کلیدی معرفی و ماهانه بروز میشود

5-معرفی تغییرات قیمتی ٣٠ قلم کالای اصلی نسبت به ماه و سال قبل

6-معرفی ده کالای سودآور برای واردات در ماه بعد

7- معرفی ده کالای سود آور برای صادرات در ماه آینده


زمان برگزاری دوره اخرین سه شنبه هر ماه

شهریه دوره :

دوره شش ماهه 6جلسه غیر حضوری 900 هزارتومان

تاریخ های برگزاری دوره نبض بازار بهار و تابستان 1400

31 فروردین - 28 اردیبهشت - 25 خرداد - 29 تیر - 26 مرداد - 30 شهریور

(  دوره غیر حضوری ، فایل صوتی و تصویری سمینار ساعت 20 روز برگزاری سمینار در صفحه دوره قابل دانلود است )

يکشنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ 0 0 0 677 لینک کوتاه: riskac.ir/4487

تک فروشی