سمینار نبض بازار در بهمن 99 / فهمی جدید از بدهی و تورم

تاریخ برگزاری5 بهمن 99

مدت 90 دقیقه 

پس از ثبت نام فایل صوت و تصویر را می توانید در همین صفحه دانلود کنید 

يکشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ 0 0 0 2131 لینک کوتاه: riskac.ir/4101

سمینار