تحریم بخش انرژی ایران روی کاغذ است و واقعیت ندارد

فروش ٣ میلیون و 45٧ هزار بشکه انرژی در روز با وجود تحریم ( به نرخ دلار آزاد و نه با یارانه )

✍️محمد حسین ادیب

در مقاله قبل در 6 مورد نشان داده شد که ایران روزانه یک میلیون و ٨٠٠هزار بشکه انرژی صادر میکند

در این مقاله نشان داده میشود که در ایران روزانه معادل یک میلیون و 65٧ هزار بشکه انرژی در بخش صنعت در کارخانجات مصرف میشود

صادرات غیر نفتی ایران در ٩٠ درصد موارد در عمل چیزی بیش از صادرات مشتقات و فرآوری های یک میلیون و 65٧ هزار تن انرژی نیست

در مجموع روزانه یک میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه انرژی صادر میشود و یک و 65٧ هزار بشکه انرژی در داخل در کارخانجات به محصول تبدیل می‌شود جمع دو مورد ، سه میلیون و 45٧هزار بشکه است که برای اداره کشور کفایت می کند

این سه میلیون و 45٧ هزار بشکه انرژی در روز به نرخ آزاد ارز یا صادر میشود یا به نرخ موجود ارز در داخل به فروش می رسد

در ذیل رشد تولیدات صنعتی ایران در سه مقطع ٨١، ٨4و ٩٠ با سال ٩٩ مقایسه شده است

مصرف انرژی (گاز ، فرآورده نفتی ، برق ، ذغال سنگ ) در بخش صنعت ایران :

یک - در سال 1381: معادل انرژی 392 هزار بشکه نفت خام در روز ( قبل از جهانی شدن اقتصاد )

دو - در سال 1384: معادل انرژی 515 هزار بشکه نفت خام در روز ( سال پایه در جهان برای مقایسه با گذشته )

سه - در سال 1390:معادل انرژی 802 هزار بشکه نفت خام در روز ( قبل از تحریم )

چهار- در سال 1399: معادل انرژی یک میلیون 657 هزار بشکه نفت خام در روز

در عمل جهانی شدن و تحریم باعث چهار برابر شدن حجم صنعت ایران شده است

بیش از 90 درصد تولیدات صنعتی که با انرژی انجام میشود به صورت قانونی با غیر قانونی صادر میشود

در عمل صادرات غیر نفتی ایران چیزی بیش از صادرات یک میلیون و 657 هزار بشکه انرژی نیست

در عمل جهانی شدن و تحریم ، باعث صنعتی تر شدن ایران شد

از خوانندگان درخواست میشود با جزئیات این مقاله و مقاله قبل را نقد کنند جزئیات یعنی اینکه نشان دهید مصرف انرژی در صنعت ایران در سال جاری معادل یک و 65٧ هزار بشکه در روز نیست و بنویسند عدد صحیح آن چقدر است ؟ مقاله قبل در خصوص صادرات یک میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه انرژی حتی در یک مورد مورد مناقشه قرار نگرفت مناقشه به این معناست که یک منتقد بنویسند صادرات بنزین ، گازوئیل و ... عدد دیگری بوده است .

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ 0 0 0 1575 لینک کوتاه: riskac.ir/4000

مقالات