تحلیل وضعیت قشر مرفه و نادار

تحلیل وضعیت قشر مرفه و نادار

✍️محمد حسین ادیب( این مقاله برای انتشار نتوانست نظر موافق 5 نفر از 8 نفر اعضای تیم تحقیق را کسب کند و نظر شخصی محمد حسین ادیب است (
نسبت به ٢٧ مهر ماه طلا در ایران ٣6 درصد کاهش ارزش داشته است

دلار در ایران نسبت به ٢٧ مهرماه ٣٠ درصد و اونس طلا 6 درصد کاهش ارزش داشته است

کاهش ٣6 درصدی طلا و ٣٠ درصدی دلار گواه کاهش فشار اقتصادی به طبقه ٢ و ٣ است

آمار مصرف برق وضع طبقاتی کشور را تا اندازه ای نشان می دهد چهار میلیون و پانصد هزار نفر از مصرف کنندگان برق ، پر مصرف هستند و می توان اینها را جز قشر مرفه ارزیابی نمود اگر بعد خانوار را ٣.٢ نفر فرض کنیم قشر برخودار کشور ١4 میلیون و 5٠٠ هزار نفر اند

در این نقطه جمعیت کشور حدود ٨4 میلیون نفر است و اگر این ملاک خطا نباشد و قشر مرفه کشور معادل خانواده های پر مصرف برق تلقی شود ١٧ درصد جمعیت کشور جز ثروتمندان ارزیابی میشوند

البته نزدیک به ٣ میلیون میلیارد تومان در کشور نقدینگی وجود دارد که 5٢ درصد آن به 4٠٠ هزار خانواده تعلق دارد

به عبارت دیگر از ٣.٢ میلیون خانواده ثروتمند 4٠٠ هزار نفر آنها 5٢ درصد ثروت کشور را در اختیار دارند

اما 52 درصدی ها در سه سال گذشته چه کردند ؟

به دلار سپرده های بانکی در ایران در آخر شهریور ٩٩ نسبت به اسفند ٩5 بالغ بر ٨١ درصد کاهش ارزش داشته است به زبان بسیار صریح سپرده های بانکی به دلار ١٩ درصد سال ٩5 است

یکی از گروه 5٢ درصدی ها در سال ٩5 به نگارنده گفت دهه ٩٠ دهه ماست گروه 5٢ درصدی ها حالا دهه نود را دهه از دست رفته می دانند

دهه نود برای 5٢ درصدی ها دهه سوخته از آب درآمد

بر اساس مستندات دقیق که اعلام شد وام های بالای صد میلیون تومان، فقط به ١٠٠ هزار شخصیت حقوقی و حقیقی تعلق دارد

کسانی که از دی ماه ٩6 تا کنون وام گرفته اند به شدت ثروتمند شدند اما این ثروت نصیب ١٠٠ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی شد

یک نوع انتقال درآمدی اتفاق افتاد سپرده گذاران به شدت بازنده شدند و وام گیرندگان به شدت برنده شدند

گونه ای بازی گلدکوﯨیستی رخ داد سود یک عده از محل زیان عده دیگر تامین شد

کاهش ارزش دلار و طلا برای ٨٣ درصد جمعیت مثبت ارزیابی میشود

١٧ درصد قشر برخوردار هم سود یک عده از محل زیان عده دیگر تامین شد

آماری در دست نیست اما احتمالا در خصوص پنج درصد بیزینس ها سود یک عده از محل سود عده دیگر تامین شد که سالم ترین نوع بیزینس بود

نود درصد کانال های تلگرامی و اینیستائی که قوی ترین تریبون برای تامین سود یک عده از محل زیان عده دیگری بودند به شدت بی اعتبار شده و ببینده های فعال خود را از دست داده اند فردی که 4٠٠ هزار بازدید کننده در روز داشت و بازی تامین سود از محل زیان دیگران را پشتیبانی تئوریک می کرد دیروز ٣ هزار نفر بازدید کننده داشت

فضای مجازی ایران در حوزه اقتصاد وارد یک فاز جدید شد

فضای مجازی ایران را در حوزه اقتصاد باید به دو دوره تقسیم کرد ما اکنون وارد دوره جدید شدیم

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ 0 0 0 1767 لینک کوتاه: riskac.ir/3998

مقالات