عوامل موثر بر قیمت دلار و مسکن

عوامل موثر بر قیمت دلار و مسکن

✍️محمد حسین ادیب

قیمت دلار به ٢٠ عامل بستگی دارد ، ده عامل باعث افزایش قیمت دلار میشود و ده عامل باعث کاهش قیمت دلار .

قیمت دلار ترکیب ٢٠ عامل است

هر ٢٠ عامل در سمینار مرداد ٩٧ با دقت ، وسواس و بدون عجله بیان شده است.

کسی که پول کم بهره و پول پر بهره را نفهمد نه تغییرات قیمت دلار را درک می کند و نه تغییرات قیمت مسکن را

اگر پول بهره و کم بهره را نمی شناسند و تا کنون موفق بوده اید از روی خوش شانسی بوده است ، خیلی وقت ها اشتباها حرف درست زده اید. خیلی وقت ها آدم از روی مقدمات غلط نتیجه درست می گیرد

در سمینارهای پاییز ٩6 پول کم بهره و پر بهره با وسواس و جامع و بدون از قلم انداختن مطلب مهم ، تشریح شده است

عده ای شکایت می کنند که چرا ویدئو های قدیمی در اینستاگرام پخش میشود بدون فهم عناوین پایه که در ویدئو های قدیمی هست فهم دلار و مسکن غیر ممکن است

ویدئو های قدیمی در پاییز ٩6 در مورد پول کم بهره و اثر آن بر قیمت مسکن را باید صد بار گوش کرد ( البته صد بار خیلی کم است در بخش رایگان موجود است(

پول کم بهره را باید فهمید تا بحث مسکن را فهمید

تیم تحقیق برای تهیه سلسله مقالات جدید در مورد دلار و مسکن که من بعد تولید میشود ابتدا نوار سمینار مسکن در پاییز ٩6 در خصوص اثر پول کم بهره بر مسکن را مجددا بازخوانی کرد همه اتفاقات مسکن از پاییز ٩6 تا حالا به کمک آن توضیح داده میشود ، در سری جدید تحلیل مسکن نیازی به بیان عامل بنیادی جدید نیست


سمینار دلار در مرداد ٩٧ همه عوامل بنیادی در تحلیل دلار در آن آمده است فقط این عوامل را باید با اعداد روز ، بازتولید کرد که این کار را انجام می دهیم

اگر ما اطلاعات امروز را داشتیم و سمینار دلار در مرداد ٩٧ را می خواستیم برگزارکنیم تغییری در محتوا ایجاد نمی کردیم فقط عوامل موثر بر نرخ دلار را با آمار جدید بروز می کردیم

در قسمت اظهار نظر کاربر ها در اینستاگرام لطفا از ادمین نخواهید در مورد دلار ، مسکن و سهام مطالب بنیادی ویدئو های قدیمی را خرد و اطلاع رسانی نکند

محمد حسین ادیب حاضر نیست مطالب بنیادی را در سمینار های جدید تکرار کند فرض این است که خواننده به آن مطالب اشراف دارد این مشکل خواننده است و نه ما ، به ویدئو های بنیادی که در قسمت رایگان قرار دارد مراجعه کنید

در تلگرام ، قبل از خواندن سلسله جدید مقالات در مورد دلار مقالات قبلی را مرور کنید و در اینیستاگرام ویدئو های قدیمی را مرور کنید


)قسمت دوم (


بیست عامل بر قیمت مسکن موثر است فعال اقتصادی موفق کسی است که بداند موثر ترین عامل کدامست تا بر عاملی که بیشترین تاثیر را دارد تمرکز کند

پر تاثیر ترین عامل بر قیمت مسکن، پول کم بهره است

پول کم بهره به چه معناست ؟

اگر نرخ بهره وام یکساله که بانکها پرداخت می کنند ٢٢ درصد و تورم بیشتر از ٢٢ درصد باشد اقتصاد با پول کم بهره مواجه است

هر چه این اختلاف بیشتر باشد اثر پول کم بهره در قیمت مسکن بیشتر است

از دی ماه سال ٩6 تا کنون تورم دلار 5٠٠ درصد بوده اما اگر کسی از دی ماه ٩6 تا کنون وام گرفته و وام را پرداخت نکرده باشد ٨١ درصد بهره به بانک پرداخت کرده است اختلاف 4١٩ درصد است

وقتی طی سه سال اختلاف بین تورم و بهره بانکی 4١٩ درصد باشد اقتصاد با پول کم بهره مواجه است

استیگلیتز برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد می نویسد افزایش قیمت مسکن از سال ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧ در آمریکا محصول پول کم بهره بود

افزایش قیمت مسکن در ایران از سال ٩6 تا کنون به سبب پول کم بهره بوده است

افزایش قیمت مسکن در سال ٩١ به سبب پول کم بهره بود تورم در سال ٩١ بالغ بر ٢٠٠ درصد و بهره بانکی ٢٧ درصد بود این اختلاف به افزایش قیمت مسکن انجامید

رکود در بخش مسکن از سال ٩٢ تا پایان آذر ٩6 به سبب پول پر بهره بود در این فاصله زمانی تورم کمتر از نرخ بهره وام یکساله بود

در فاصله سالهای ١٣٨١ تا دی ماه ٩٠ نرخ تورم در ایران خیلی بیشتر از نرخ بهره بانکی بود و اقتصاد با پول کم بهره مواجه بود و مسکن گران شد

طیب نیا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی یکبار گفت دو اقتصاددان نیستند که همدیگر را قبول داشته باشند و دو اقتصاددان هم نیستند که قبول نداشته باشند پول کم بهره عامل افزایش قیمت مسکن است

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ 0 0 0 1838 لینک کوتاه: riskac.ir/3997

مقالات