آینده ایران ، خاورمیانه و امریکا از منظر اقتصاد در چهار سال آینده (2 قسمت)

آینده ایران ، خاورمیانه و امریکا از منظر اقتصاد در چهار سال آینده ( قسمت اول)

مصاحبه با محمد حسین ادیب

اقتصاد جهانی مابعد ترامپ را چگونه ارزیابی می کنید

ادیب : در هفته گذشته یک اتحادیه جدید اقتصادی در شرق آسیا و استرالیا ایجاد شد بدون حضور آمریکا

بیشتر توضیح دهید ؟

ادیب : به زبان ساده ، اقتصاد اقیانوسیه و شرق آسیا در هم ادغام شد بدون حضور آمریکا ، این اتحادیه جدید اقتصادی به رونق سنگین در شرق آسیا و قاره اقیانوسیه می انجامد و از رونق ایجاد شده ، آمریکا کنار گذاشته شد

کنار گذاشتن آمریکا را چگونه می بینید ؟

ادیب : یک نوع اعلان جنگ اقتصادی بین بلوک جدید شرق (آسیا و اقیانوسیه ) است به آمریکا ، سیگنال تندی است

واکنش آمریکا چگونه بود ؟

ادیب : سکوت سنگین ترامپ و بایدن عجیب نیست در عمل واکنش نشان می دهند ، واکنش آمریکا در عمل خواهد بود

در خاورمیانه اوضاع را چگونه می بینید ؟

ادیب : رئیس پنتاگون اعلام کرد همه نیروهای نظامی آمریکا عراق را قبل از پایان این دور ریاست جمهوری ترک می کنند و نیروهای آمریکایی در عراق به ٢5٠٠ نفر کاهش می یابد که همه غیر نظامی خواهند بود یعنی نیروهای نظامی آمریکا ، عراق را ترک می کنند

چرا؟
ادیب : آمریکا دارد برای پاسخ گویی راهبردی در شرق آسیا وزن کم می کند

مواضع امریکا در غرب آسیا را بیشتر توضیح دهید؟

ادیب : این را باید در کنار اقدامات قبلی آمریکا دید ، قبلاً ناوگان دریایی آمریکا به حضور دائم خود در خلیج فارس پایان داد ، مرکز فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در خاورمیانه از قطر به کالیفرنیا منتقل شد ، قبلاً نیروهای نظامی آمریکا در سوریه به هزار نفر کاهش یافته بود و مسئولان پنتاگون اعلام کردند نیروهای نظامی آمریکا تا پایان این دور ریاست جمهوری در افغانستان به دو هزار و پانصد نفر کاهش می یابد یعنی حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه به یک حضور سمبولیک در سوریه و افغانستان محدود شده است

روابط آمریکا و چین را چگونه می بینید ؟

ادیب : وظیفه چین خریدن بدهی های آمریکا بود اما آماری که امروز منتشر شد ژاپن به عنوان اولین خریدار بدهی آمریکا جای چین را گرفت که تکان دهنده است ، ژاپن این ظرفیت را ندارد که بطور دائمی جای چین را بگیرد

در خاورمیانه از منظر اقتصاد چه اتفاق جدیدی روی داد ؟

ادیب : عربستان همیشه بدهی انگلیس را می خرید عربستان با مازاد حساب جاری بدهی آمریکا و انگلیس و به خصوص انگلیس را می خرید ماهی ٣ میلیارد دلار عادی بود اما در سه ماه گذشته عربستان ١٨ میلیارد دلار کسری حساب جاری داشته است یعنی تا حال انگلیس از جیب عربستان استقراض میکرد حالا عربستان دارد بیش از جیب اش خرج می کند و از جیب انگلیس اداره میشود

آینده ایران ، خاورمیانه و آمریکا از منظر اقتصاد سیاسی ( قسمت دوم)

چه خواهد شد ؟

اقتصاد انگلیس و آمریکا و به خصوص انگلیس ، ظرفیت این را ندارد که در اوج بحران کرونا و خروج از اتحادیه اروپا سه ماه یکبار ١٨ میلیارد به عربستان کمک کند

شفاف تر صحبت کنید ؟

ادیب : عربستان باید به سرعت سیاست ریاضتی سنگین در پیش گیرد و به نقش سنتی خود بازگردد که بدهی های غرب و به خصوص انگلیس را می خرید

یعنی تغییرات گسترده اقتصادی در عربستان در پیش است ؟

ادیب : اقتصاد غرب تحمل این شیوه هزینه کردن در عربستان از جیب بانکهای آمریکا و انگلیس را ندارد ، عربستان اقتصاد غرب را به بازی گرفته است این واکنش دارد

چه جور واکنشی ؟

ادیب : عربستان تصمیمات غلط اقتصادی خود را با انگلیس و آمریکا به اشتراک گذاشته است ، رویارویی اقتصادی بین عربستان و متحدین اش در پیش است

روابط اقتصادی آمریکا و عربستان را چگونه است ؟

ادیب : واردات نفت آمریکا از عربستان از یک میلیون و سیصد هزار بشکه در روز به حدود دویست هزار بشکه کاهش یافته است گونه ای تحریم نفت عربستان بوسیله آمریکا که قابل تامل است


بین آنچه که در شرق آسیا و اقیانوسیه در حوزه اقتصاد رخ داد و بین خروج نظامی آمریکا از غرب آسیا و محدود شدن آن به حضور سمبلیک ، و محدود شدن روابط اقتصادی آمریکا و عربستان و تغییر جایگاه عربستان در اقتصاد غرب ، اشتراک می بینید ؟

ادیب : فراموش نشودپیمان اقتصادی در شرق آسیا و اقیانوسیه بدون حضور هند بوده است ، آمریکا از دیر باز هند را آلترناتیو آسیایی در مقابل چین می دانست ، آمریکا و هند دارند به هم نزدیک میشوند

حرف آخر ؟

جایگاه ایران در معادلات جهانی بسیار تقویت شده است جهان به سمت بازدارگی جدیدی پیش می رود بازدارندگی بر موازنه تهدید استوار است جنوب غرب آسیا به سوی موازنه تهدید جدید پیش می رود جایگاه ایران ارزشمند تر شده است

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ 0 0 0 1512 لینک کوتاه: riskac.ir/3995

مقالات